Internationale kinderontvoering wat is dat? Het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980 geeft aan wanneer er sprake is van internationale kinderontvoering. Het doel van het verdrag is internationale kinderontvoering voorkomen. Het kind moet zo snel mogelijk terug naar het land van waar het is meegenomen.

Als uw kind zonder uw toestemming is meegenomen naar het buitenland – door de andere ouder of familie – dan is er sprake van een internationale kinderontvoering.

Wat doen wij bij internationale kinderontvoering?

Wanneer uw kind ontvoerd is, spelen een aantal factoren een rol om te bepalen wat u kunt doen. Wij helpen als stichting bij internationale kinderontvoering.

Wij geven naast het advies ook juridische ondersteuning, voeren lokalisering van het kind uit en doen ons uiterste best om het kind ook daadwerkelijk terug te geleiden

Klik hier om ons hulp formulier in te vullen

Wat is het Haags verdrag?

Kort gezegd is het Verdrag bij internationale kinderontvoering van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan, uw kind is:

  • jonger dan 16 jaar
  • overgebracht of achtergehouden in een ander land zonder toestemming van de ouder
  • overgebracht of achtergehouden in een ander land in strijd met het gezagsrecht van het land waar het zijn gewone verblijfplaats had

Indien bovenstaande punten niet van toepassing zijn dan praten we over ontvoering en niet over internationale kinderontvoering.

Lees meer over het Haags verdrag
Lees meer over het ouderlijke gezag

Wat kan de politie voor je betekenen?

De politie kan als er sprake is van een (dreigende) internationale kinderontvoering verschillende dingen voor u doen.

Belangrijk is dat de aangifte goed gebeurd en dat u weet waar u aan toe bent.

Lees meer over het doen van aangifte
internationale kinderontvoering

Internationale kinderontvoering

CWAT: Maurice.

Een wanhopige moeder uit Amsterdam kwam bij ons omdat de vader Maurice had meegenomen naar Peru. Dankzij ons konden we hem lokaliseren en samen met interpol terugbrengen naar Nederland

U heeft met doneren hier aan meegeholpen!

Aangifte doen bij de politie, hoe werkt dat?

Als een ouder, zonder gezag of bij gezamenlijk gezag zonder toestemming van de andere ouder of vervangende toestemming van de rechter, het kind meeneemt naar een ander land pleegt deze ouder een strafbaar feit.

Dit wordt in Nederland onttrekking aan het ouderlijk gezag genoemd en is een strafbaar feit (art. 279 Wetboek van Strafrecht).

Wanneer de ontvoering een feit is, kunt u aangifte doen bij de politie van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben, bestaat er bij politie nog wel eens de opvatting dat er in die situatie geen sprake kan zijn van kinderontvoering. Dit is echter niet juist.

De Hoge Raad heeft bepaald dat: ‘een ouder die formeel nog wel het gezag heeft over zijn minderjarige kind, dat kind aan het ouderlijk gezag van de andere ouder kan onttrekken’.(HR 15 februari 2005)

Wat zijn de gevolgen van het doen van aangifte?

Het openbaar ministerie kan de ontvoerende ouder internationaal laten signaleren. Het doel is om het kind te localiseren en zo snel mogelijk terug te krijgen naar het land van waaruit het meegenomen is. Signaleren is een mogelijkheid maar het leidt zelden tot terugkeer van het kind. Ook kan de politie een onderzoek, vervolging starten.

Als u eenmaal aangifte bij de politie heeft gedaan, kunt u deze niet intrekken.

U kunt wel een verzoek doen tot stopzetting van de vervolging maar het is aan justitie of zij dit verzoek inwilligen. Mocht u twijfelen om aangifte te doen of heeft u vragen over uw situatie, neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Wat moet ik meenemen als ik aangifte ga doen?

Naast uw eigen legitimatiebewijs moet u de volgende stukken meenemen naar het Politiebureau.

Stukken waaruit blijkt hoe het ouderlijk gezag geregeld is, zoals:

  • Uitspraak van de rechter (afschrift van het vonnis)
  • Regeling over het gezag (deze staan in het gezagsregister en kunt u opvragen bij de desbetreffende rechtbank)
  • Goedgelijkende foto van het kind
  • Alle gegevens en foto van de ontvoerder
  • Uw gegevens
  • De gegevens van uw advocaat

Het ouderlijk gezag, hoe zit dat?

Bij de geboorte van een kind binnen het huwelijk hebben de ouders volgens de Nederlandse wet beiden (gezamenlijk) gezag over het kind. Bij de geboorte van een kind buiten het huwelijk heeft de moeder volgens de Nederlandse wet automatisch gezag over het kind. De vader niet.

Erkenning van het kind

De vader kan het kind erkennen. Dit gebeurt bij de gemeente waar de geboorte van het kind aangegeven wordt. Met het erkennen van een kind heeft de vader nog geen gezag over het kind. Het erkennen geeft niet het recht om over de woonplaats van het kind te beslissen. Daarvoor dient gezag aangevraagd te worden.

De vader kan gezag over het kind aanvragen. Hiervoor moet het formulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ ingediend worden. De moeder moet toestemming geven voor de aanvraag van gezag en het formulier ook ondertekenen. Indien de moeder geen toestemming geeft, kan er vervangende toestemming aan de rechter gevraagd worden door de vader.

Inzage gezagsregister

Indien u wilt weten of u het ouderlijk gezag heeft, kunt u het gezagsregister raadplegen. Hierin staan beslissingen van de rechter over het gezag over minderjarige kinderen. Elke rechtbank in Nederland heeft een gezagsregister. Dit register is openbaar. U heeft het recht dit register op aanvraag gratis in te zien.

De griffier van de rechtbank is verplicht u op aanvraag een uittreksel uit dit register te verstrekken. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Om het gezagsregister in te zien of om een uittreksel uit het register te ontvangen, dient u een verzoek in bij de griffier van de rechtbank van uw woonplaats.

Gezag regels in het buitenland

In ieder land zijn er andere regels omtrent erkenning en gezag. Indien u in het buitenland trouwt of daar een kind geboren wordt, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels omtrent gezag, omgang en woonplaatsbepaling die in dat land gelden. Indien u in het buitenland gaat wonen, heeft u ook met de rechtsregels van dat land te maken.

Voor meer informatie over deze regels kunt u contact opnemen met een advocaat in het betreffende land. Wij hebben contactgegevens van advocaten in het buitenland die ervaring hebben met familierecht en internationaal kinderontvoeringsrecht.

Inschrijving buitenlandse akte

Voor inschrijving van buitenlandse aktes, o.a. geboorte- en huwelijksaktes, is alleen de rechtbank Den Haag bevoegd. Het laten registreren van het gezag over een in het buitenland geboren kind moet in het gezagsregister bij de rechtbank Amsterdam. Dit kan niet eerder dan dat de buitenlandse geboorteakte van het kind geregistreerd staat bij de rechtbank Den Haag. De rechtbanken kunnen de buitenlandse aktes inschrijven als er aan bepaalde criteria is voldaan.

Let op! Zorg dat uw buitenlandse aktes in Nederland geregistreerd staan. Dit voorkomt problemen achteraf.

Haags verdrag, wat is het precies?

Tot 1980 was er geen internationaal systeem om u te helpen als een kind ontvoerd was naar een ander land. Het Haags kinderontvoeringsverdrag heeft een poging gedaan dit in werking te zetten, het blijkt alleen niet goed te werken. Ook als je inhoudelijk goed leest wat er in het verdrag staat zie je de vele problemen al snel.

Ongetwijfeld heeft u de nodige horror verhalen op internet gelezen of op televisie gezien omdat de media het had opgepakt. U heeft dan ook gezien hoe frustrerend een dergelijke zaak vaak is.

In de meeste gevallen is het kind in het land waar het verblijft allang officieel geregistreerd bij een plaatselijke gemeente. Dat houdt in dat het een ingezetene is van dat land. De overheid doet dan vaak niets meer voor u, ongeacht welk bewijs u levert.

In onze beleving is het zonde om grote geldbedragen uit te geven en veel tijd te steken in cross-border mediation of een advocaat inhuren op basis van het Haagse verdrag. Grote kans dat u een hoop kostbare tijd kwijt bent. Dat het niets oplevert. Erger nog, een rechtbank in het buitenland kan het kind toekennen aan de ontvoerder.

Volgens het Haags verdrag moet een zaak worden ingediend in het land waar de ontvoerder heen is gegaan. Een rechtbank in een dergelijk land heeft vaak de neiging om een beslissing te nemen in het voordeel van de betreffende inwoner. Dit terwijl het Haags kinderontvoeringsverdrag zich focust op verblijfplaats en niet op burgerschap. Er is dus weinig aandacht voor het feit dat het kind echter een inwoner is van het land waarvandaan het is ontvoerd. En voor het mogelijk nadelig psychische effect op het kind.

Ook al is het kind geboren in Marokko, als de Marokkaanse rechtbank zegt dat het kind zijn vaste woon- of verblijfplaats in Nederland had dan kan een teruggeleiding worden uitgevoerd. Echter wijzen statistieken uit dat dit slechts 5% van de keren gebeurd.

Hou er rekening mee dat slechts een beperkt aantal landen iemand sturen om uw kind fysiek op te sporen en terug te geleiden. Mocht dat wel gebeuren dan wordt er vaak een bezoek gedaan met een kort gesprek om te kijken of het kind goed wordt behandeld. Na dit bezoek blijkt vaak dat bij een actie of tweede bezoek de ‘vogel’ is gevlogen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Veel achterblijvende ouders worden verteld dat het Haags verdrag er voor zorgt dat hun kind terug komt. De meeste overheidsorganen geven aan dat als u in een dergelijke situatie komt u de procedures moet volgen die hiervoor zijn gemaakt. Wij delen die mening niet helemaal.

Uit de geschiedenis blijkt dat de meeste landen die wel op het verdrag staan, en dus deze erkennen, niet eens weten hoe dit werkt en geven niet thuis. Ook advocaten zeggen vaak dat ze het er niet mee eens zijn. Zij kunnen een stevig uurtarief berekenen. De kans is groot dat u voor een behoorlijke kostenpost komt te staan. Uw (en vaak dat van uw familie en vrienden) financiële resources compleet weg zijn en u nog steeds uw kind(eren) niet terug heeft.

Hoe zit het met een advocaat?

U moet er te allen tijde rekening mee houden dat (als u geen toevoeging krijgt) u geld kwijt bent aan de advocaat. Maar pas op, u heeft er zelfs twee nodig! Vergeet niet de advocaat die u in het buitenland nodig heeft.

Als uw advocaat in Nederland een goede uitspraak ontvangt van een Nederlandse rechter moet deze ook worden bekrachtigd in het buitenland. Heel vaak zien ze dat als “slechts een papiertje vanuit het buitenland”. Uw advocaat gaat echt niet naar dat land toe om te strijden voor deze bekrachtiging. Hiervoor moet je lokale kennis en contacten hebben.

Hulp nodig bij jouw zaak?

Bedankt voor het versturen van uw vraag of bericht, we nemen uiteraard zo snel als mogelijk contact met u op.
Er is een fout opgetreden tijdens het versturen. Heeft u alles wat verplicht was goed ingevuld?